.:: Kata-kata Hikmah ::.

Life is like a ship...therefore strengthen ur ship coz the ocean is very deep and the journey is very long...

Friday, February 13, 2009

Akhlak Rasulullah Adalah Al-Quran


Akhlak mulia adalah buah iman yang terhunjam di lubuk hati nurani seorang manusia. Orang yang sempurna imannya semestinya di sana dia memiliki akhlak yang sempurna. Sebaliknya orang yang runtuh akhlaknya menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada di dalam dadanya.

Akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap muslim yang beriman kerana hakikat iman itu apabila ia wujud di dalam hati maka ia mampu memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Malah orang yang beriman bahawa Allah Taala itu mengetahui segala perbuatannya dan dia yakin bahawa Allah Taala akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya itu pada hari Akhirat sudah pasti dia tidak berani melanggar dan melakukan sebarang maksiat baik terhadap Allah seperti meninggalkan solat fardhu mahupun terhadap makhluk seperti mengambil hak orang lain.

Dalam hal ini Rasulullah S.A.W ada bersabda yang maksudnya :

" Tidak sempurna iman seseorang itu yang tidak ada pada dirinya sifat amanah"
(hadis riwayat Ahmad)

Maka demikian, kita mendapati bahawa Rasulullah S.A.W. adalah orang yang paling sempurna imannya. Ini adalah berdasarkan kepada kesempurnaan akhlak dan keperibadian Baginda S.A.W yang tinggi. Jadi, manusia yang paling tinggi tingkatan keimanannya ialah manusia yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya sehingga ketika Saidatina 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha ditanya tentang akhlak dan sifat Baginda S.A.W, maka beliau menjawab :

"Akhlak Rasulullah S.A.W itu adalah Al-Qur'an"
(hadis riwayat muslim)

Maksudnya, Rasulullah S.A.W adalah memiliki akhlak yang paling tinggi seperti yang diterangkan di dalam al-Qur'an kerana Baginda S.A.W telah mengamalkan segala sifat-sifat kemuliaan yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan Baginda S.A.W telah meninggalkan segala sifat-sifat kecelaan yang telah dilarang di dalam Al-Qur'an. Maka di sini, yakin dan percayalah bahawa Rasulullah S.A.W itu merupakan contoh tauladan yang hidup kepada segala akhlak mulia yang dikehendaki di dalam Al-Qur'an.

Ketinggian dan kemuliaan akhlak Baginda S.A.W telah diakui oleh para sahabat, yang merupakan kawan malah diakui juga oleh musuh dan lawannya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mana disebutkan di dalam riwayat hidupnya. Apatah lagi bilamana Allah meyakinkan dan menegaskan di dalam firman-Nya yang bermaksud :

"Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) berada di atas akhlak yang sangat agung (mulia)"
( surah al-Qalam : 4 )

Oleh itu, Allah Taala menyuruh kita sebagai umat kekasih-Nya supaya mengikuti kesemua akhlak yang ada pada diri Rasulullah S.A.W dan menjadikan baginda S.A.W itu sebagai ikutan dan teladan sepertimana disebutkan dalam firman-Nya yang bermaksud :

"Sesungguhnya bagi kamu semua pada diri Rasulullah itu merupakan contoh tauladan yang baik"
( surah al-Ahzab : 12 )

Begitulah sebagaimana dalam hadis Baginda S.A.W, yang mana telah dinyatakan di dalam sabdanya:

"Hanyasanya aku ( Muhammad ) diutuskan ( oleh Allah Taala ) bagi menyempurnakan akhlak yang mulia"
( hadis riwayat malik di dalam muwatta' )

Jelaslah kepada kita tentang tujuan Rasulullah S.A.W diutuskan oleh Allah Taala bagi mengajar hamba-hamba-Nya dan umat-umat kekasih-Nya berakhlak mulia sama ada terhadap diri-Nya mahupun terhadap sesama makhluk-makhluk-Nya. Al-Qur'an dan al-Hadis telah memaparkan kepada kita contoh-contoh yang ideal daripada ketinggian akhlak Baginda S.A.W dan memuatkan tunjuk ajar yang Baginda S.A.W berikan untuk membimbing kita ke arah kesempurnaan akhlak yang merupakan gambaran luar terhadap kekuatan iman yang menghunjam di dalam diri dan hati kita.

Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan Allah S.W.T senantiasa melimpahi taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehinggalah kita dapat mengikuti dan mencontohi akhlak Rasulullah S.A.W sesempurnanya. Malah, sama-samalah kita panjatkan doa semoga kita dikumpulkan di padang Mahsyar kelak bersama-sama dengan Baginda S.A.W dan mendapat syafa'at 'uzma daripada Baginda S.A.W.

Berdoalah sehari-hari, semoga kita dikumpulkan di dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan Baginda S.A.W dan bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang soleh...

Amien Ya Rabbal 'Alamin...

Rajin Berusaha, Sabar bila Susah dan Syukur bila Senang

Daripada Miqdad bin Ma'dikarib r.a daripada Rasulullah S.A.W, baginda bersabda :"Tidak memakan seorang daripada kamu akan sesuatu makanan yang lebih baik daripada makanan yang diusahakannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s adalah seorang yang memakan makanan hasil daripada titik peluhnya sendiri"(hadis riwayat Bukhari)Allah Taala telah menundukkan langit dan bumi malah segala isinya untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bertugas di atas muka bumi ini sebagai khalifah-Nya. Diciptakan-Nya awan yang membawa hujan, pepohonan yang menghijau, gunung-ganang yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir airnya dan berbagai-bagai jenis binatang, baik yang melata di atas muka bumi atau yang hidup di dalam laut atau yang terbang di udara. Maka segalanya ini ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia yang ditugaskan sebagai khalifah yang bertanggungjawab mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini.Oleh kerana itu hendaklah manusia melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengatur kehidupannya di permukaan bumi ini dengan sebaik-baiknya dan mengusahakan atau memproses segala sesuatu yang telah ditundukkan Allah kepadanya. Maka dengan itu akan majulah kehidupan manusia ini dan akan bertambah banyaklah faedah yang didapati dari segala bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya.Jadi, hendaklah manusia itu rajin bekerja atau memproses bahan mentah yang telah disediakan di hadapannya seperti halnya Nabi Daud a.s. yang berusaha sebagai tukang besi, Nabi Nuh a.s. sebagai tukang kayu, Nabi Sulaiman a.s. sebagai raja yang mengatur pemerintahan dan Nabi kita Muhammad S.A.W yang berusaha memelihara kambing pada waktu kecilnya, berniaga pada waktu remajanya dan memimpin negara setelah baginda berhijrah ke Madinah dan seterusnya.Begitu pula kita lihat di kalangan para sahabat. Ada yang berniaga seperti Abu Bakar r.a, Umar r.a. , Uthman bin Affan r.a dan Abdurrahman bin 'Auf r.a. Ada yang bertani seperti kebanyakakn orang-orang ansar dan begitu dengan yang lain.Orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya walaupun dia terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian hidup yang penuh dengan liku-likunya. hidupnya selalu tenang dan tidak punyai banyak masalah. Dia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini.Namun, mereka pasti tidak menjumpainya kalau bukan dengan iman. Kepuasan hidup dan ketenangan jiwa hanya akan dinikmati oleh orang yang benar-benar beriman. Di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Apabila dia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, dia akan bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat itu untuk mencari keredhaan Allah S.W.T, baik untuk kegunaan dirinya sendiri atau untuk kebaikan orang lain sebagai sedekah atau pertolongan. Dia memahami dunia ini hanyasanya tempat ujian dan kesusahan dan akhirat nanti adalah tempat kebahagiaan yang sebenarnya.Mereka yang beriman itu tak mudah lupa daratan dan sentiasa bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Tidak mudah mengikut hawa nafsu dan bertindak sesuka hati kerana mereka yakin dengan janji Allah buat mereka selepas masa yang di nanti akan tiba sewaktu mereka dibangkitkan semula di padang Mahsyar kelak...Ya Allah..Kau takdirkanlah diriku ini mati dalam husnul khatimah..dan janganlah Kau matikan diriku dalam su'ul khatimah..Kau golongkanlah aku bersama-sama mereka yang solihin dan 'abidin yang mukhlisin..amien..

.:: Iman Penggerak Kehidupan Dinamik ::.


Perubahan suatu masyarakat tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba atau secara kebetulan. Berbagai bangsa di dunia mencapai kebangkitan setelah tidur, menjadi kuat setelah mengalami kelemahan, dan mengalami kemajuan setelah mundur; setelah mereka mendapat didikan sihat dan baik. Atau dengan lain perkataan, setelah mengalami perubahan jiwa dan pola berfikir. Mereka yang asalnya pasif menjadi aktif dan yang berputus asa menjadi bersemangat dan berkemahuan keras.

Perubahan jiwa merupakan suatu pembaharuan dan perubahan dalam falsafah dan pandangan hidup, cita-cita dan semangat, kehendak dan kebiasaan. Setiap gerakan dan kebangkitan, politik dan ekonomi hendaknya sejalan dengan perubahan jiwa dan semangat.

Demikianlah sunnatullah, hukum Allah Subha Nahu Wa Ta'ala dalam kehidupan ini seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran dengan kalimat yang singkat tetapi tepat, iaitu;

"Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah (keadaan mereka) sendiri." [Ar-raad:11]

Perubahan diri dan semangat bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan untuk dilakukan, tetapi sebaliknya merupakan suatu hal yang berat dan sulit. Sebab manusia merupakan makhluk yang dalam dirinya bertemu dan bercampur berbagai macam sifat dan keadaan. Usaha membendung aliran sungai yang besar dan mengubah arah alirannya merupakan pekerjaan yang jauh lebih ringan daripada pekerjaan mengubah jiwa, pandangan hidup dan pola berfikir manusia.

Membangunkan satu perusahaan, membina sekolah dan membangunkan bangunan-bangunan, mudah dilakukan. Namun membangunkan jiwa dan mengubah pandangan hidup, amatlah sukar. Bukanlah pekerjaan ringan untuk menjadikan manusia agar dapat menguasai nafsunya, mengekang syahwatnya, mahu memberi di samping menerima, mahu menunaikan kewajibannya disamping mengambil dan menuntut haknya, mahu mengetahui dan menerima kebenaran, dan berani membela serta menegakkan kebenaran itu. Membentuk manusia yang mahu bersusah payah dan menanggung keletihan untuk memperbaiki keadaan yang rosak, rela berkorban untuk mengajak dan menyeru manusia melakukan kebajikan, mencegah kemungkaran, rela mengorbankan jiwa dan harta di jalan kebenaran; adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah dicapai.

Walaubagaimanapun, kekuatan iman merupakan sesuatu yang 'ajaib'. Iman dapat mempersiapkan jiwa manusia untuk menerima pemikiran yang segar, walaupun hal itu mengandung tanggungjawab dan kewajipan, pengorbanan dan kesusahan. Imanlah satu-satunya unsur yang dapat mencetuskan perubahan dalam jiwa manusia dan mampu memberikan manusia satu nafas baru, yang akan diikuti pula dengan perubahan pada pandangan hidup dan jalan hidup yang ditempuhnya. Seterusnya akan berubah pula perilaku, cita-cita, perasaan dan pertimbangan hidupnya. Kalau kita amati seseorang yang melalui kehidupan pada dua keadaan; sebelum dan selepas Islam, akan jelas kepada kita bahawa kehidupannya selepas tunduk kepada Islam tidak sama dengan keadaan sebelumnya.

Iman akan memberikan pengaruh drastik kepada kehidupan seseorang tanpa mengira peringkat kehidupan seseorang. Tidak seperti teori para psikologis dan para pendidik, di mana mereka mengandaikan keberkesanan pendidikan adalah terbatas kepada peringkat-peringkat tertentu dalam kehidupan seseorang manusia.

Para psikologis telah menetapkan zaman kanak-kanak sebagai masa penerimaan dan pembentukan tingkah laku. Jika satu sifat tertentu telah tertanam dalam jiwa seseorang, sulitlah untuk dilakukan perubahan kerana telah menjadi sifat yang tetap. Bebeza halnya dengan pengaruh kekuatan iman. Apabila iman telah tertanam dan tumbuh di dalam jiwa seseorang, maka iman ini akan mengubah tujuan hidup seseorang, dan mengubah pandangan hidupnya, baik tentang alam, maupun kehidupan ini. Semuanya tidak terbatas kepada masa, baik pada zaman kanak-kanak, remaja, dewasa maupun pada masa tua.

Sebagai contoh, lihatlah kisah tukang-tukang sihir Firaun, seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syuara ayat 32 hingga 51, dan pendirian mereka terhadap ancaman Firaun untuk menyiksa dan membunuh mereka apabila mereka beriman kepada Allah Subha Nahu Wa Ta'ala sebagaimana diceritakan oleh Allah Subha Nahu Wa Ta'ala dalam surah Thaha, ayat 71 hingga 73.

Perhatikan, bagaimana besarnya perubahan jiwa tukang-tukang sihir itu setelah beriman. Pandangan dan pertimbangan akal fikiran mereka telah berubah, bagai siang dan malam. Betapa manisnya iman yang mereka nikmati, sehingga dengan tegas dan berani, mereka menjawab ancaman Firaun, "Kami sekali-kali tidak mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami."

Iman memberikan seseorang suatu didikan yang baik, sehingga terbentuk peribadi yang baik yang yakin kepada Allah, takut kepada siksaan-Nya, tunduk merendah diri kepada-Nya, bersedia menjalankan perintah-Nya, bekerja, berjuang dan berkorban dengan harta, jiwa dan raga, penuh keikhlasan dengan hanya mengharapkan keredhaan-Nya.

Oleh kerana itu, seoraang peniaga atau usahawan yang beriman, akan menjadi peniaga atau usahawan yang jujur. Seorang miskin yang beriman akan selalu menjaga kehormatannya dan selalu bekerja keras. Seorang buruh atau pegawai yang beriman akan menjadi buruh atau pegawai yang dedikasi dan jujur. Seorang kaya yang beriman akan menjadi seorang yang dermawan dan suka menolong. Seorang hakim yang beriman akan menjadi hakim yang adil dan saksama. Orang yang beriman apabila diberikan kepercayaan untuk menjaga harta milik umum, maka ia akan menjaganya dengan amanah. Tegasnya iman dapat membentuk peribadi yang ulung dan agung pada diri seseorang.

Daripada peribadi-peribadi yang lahir itulah akan terbentuk masyarakat Islam yang baik dan memberi kebaikan, baik kepada individu mahupun masyarakat, dunia dan akhirat. Untuk membangunkan satu masyarakat yang adil, makmur dan beradab, tidak dapat tidak, jiwa individu yang menganggotai sesuatu masyarakat itu perlulah dibina dengan iman. Inilah yang telah dilaksanakan oleh junjungan mulia Rasulullah SallaLlahu 'alaihi Wasallam.

Rujukan: Iman dan Kehidupan, Yusuf Qaradawi